Sınavlarımız.com

Merhaba Arkadaşlar Sinavlarimiz.com Sayfamız Artık Hizmetinidedir. İçerisinde Tüm Alanlarda Sınavları Bulabilirsiniz. Sizde destek olun daha fazla soru ve online test paylaşalım.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası 2500 banko asistanı, 500 servis görevlisi, 210 uzman yardımcı, 30 ic kontrolör yardımcısı, 35 müfettiş yardımcısı olmak üzere 3275 personel alacak. Basvurular 17 ila 28 Eylul tarihlerinde alinacak

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası 2500 banko asistanı, 500 servis görevlisi, 210 uzman yardımcı, 30 ic kontrolör yardımcısı, 35 müfettiş yardımcısı olmak üzere 3275 personel alacak. Basvurular 17 ila 28 Eylul tarihlerinde alinacak

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası 2500 banko asistanı, 500 servis görevlisi, 210 uzman yardımcı, 30 ic kontrolör yardımcısı, 35 müfettiş yardımcısı olmak üzere 3275 personel alacak. Basvurular 17 ila 28 Eylul tarihlerinde alinacak

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası 2500 banko asistanı, 500 servis görevlisi, 210 uzman yardımcı, 30 ic kontrolör yardımcısı, 35 müfettiş yardımcısı olmak üzere 3275 personel alacak. Basvurular 17 ila 28 Eylul tarihlerinde alinacak

15 Kasım 2013 Cuma

sinavlarimiz.com Sitesi Açıldı

Merhaba Arkadaşlar Bu bloğumuzda sadece banka sınavları hakkına bilgiler paylaşacağız. İsterseniz Sınavlarımız.com adresinden de farklı soruları görebilirsiniz. Banka Sınavlarını Farklı Formatlarda Ekledik İsterseniz Online Olarak Soruları Cevaplayabilir ve Soru Örneklerini Görebilirsiniz.
 Banka Sınavları - Online Test 1 İçin Tıklayınız

 Banka Sınavları - Online Test 2 İçin Tıklayınız

 Banka Sınavları - Online Test 3 İçin Tıklayınız

 Banka Sınavları - Online Test 4 İçin Tıklayınız

Tüm Banka Sınavları İçin Tıklayınız


Destek Olmak İsteyen Arkadaşlar Olursa Lütfen Konunun Altına Mesaj Yazsın. Sizde Sınava Girecek Olanlara Destek Olmak İsterseniz 20 Soru ve Cevap Hazırlayıp Bize Gönderebilirsiniz. Soruları Online Test Haline Getirip Sinavlarimiz.com Sayfasında Yayınlayabiliriz.

Sitede KPSS, LYS, Genel Kültür,Genel Yetenek, Banka Sınavları, Ehliyet Sınavları, Polislik Sınavları Gibi Bir Çok Alanda Sınav Eklemeye Çalışacağız.

Teşekkürler Herkese Sınavlarında ve Hayatlarında Başarılar Dileriz

28 Eylül 2012 Cuma

Banka Sınavları 25 Soru Online Test - Sayısal ve Sözel Yetenek

Online Sınav - Banka Sınavlarına Hazırlık Testleri

Merhabalar Herkese Bu test 25 sorudan oluşmaktadır. Sorular Sözel Yetenek ve Sayısal Yetenek Ölçme Amaçlıdır. Döküman halinde bulunan sorulardan karmaşık bir test oluşturduk. Emek verdik umarım sizde emek vererek bu testi çözersiniz ve gerçek sınavda da başarılı olursunuz. Sorular internette araştırma sonucunda bulunmuştur. Cevap Anahtarı Aşağıda Bulunmaktadır. İsterseniz cevapları teyit ederek devam edin isterseniz çözün ve cevabı en son görün.
Kolay Gelsin

Banka Giriş Sınavları


1. 1'den 51'e kadar olan sayıların (1 ve 51 de dahil) her biri ayrı ayrı kağıtlara yazılarak bir kutuya atılıyor. Çekilen ilk kâğıdın üzerindeki sayının çift olma olasılığı nedir?

A) 26/51
B) 25/51
C) 24/51
D) 1/2
E) 24/50


2. Bir işlemi iki banka görevlisi birlikte yapmak istiyor. 1. görevli işlemi yalnız başına 15 dakikada, 2. görevli ise aynı işlemi yalnız başına 30 dakikada yapmaktadır. Bu 2 görevli birlikte, bu işlemi kaç dakikada yapabilir?

A) 8
B) 10
C) 11
D) 12
E) 17,5


3. Ticari ve bireysel kredi kullandıran bir banka şubesinin ticari kredi müşteri sayısı, toplam müşteri sayısının 1/5'i kadardır. Bu şube 120 bireysel müşteri daha kazandığında bireysel müşteriler toplam müşterilerin 5/6'sı oluyor. Buna göre bu şubede başlangıçta toplam kaç kredi müşterisi vardır?

A) 480
B) 540
C) 600
D) 710
E) 840


4. Bir karışımda x maddesinden 250 gr, y maddesinden 350 gr ve z maddesinden 400 gr vardır. X maddesinin bu karışımdaki miktarı % kaçtır?

A) 25
B) 30
C) 32
D) 42
E) 48


5. 4 katının 2 fazlası, 2 katının 4 fazlasına eşit olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1


6. a ile b' nin aritmetik ortalaması 10, b ile c' nin aritmetik ortalaması 15, a ile c' nin aritmetik ortalaması 20 olduğuna göre a,b,c' nin aritmetik ortalaması kaçtır?

A) 15
B) 16
C) 17
D) 18
E) 19


7. Ana kasadan sorumlu bir banka görevlisi elindeki para destelerini 5'erli 6'şarlı ve 8'erli gruplar halinde kasaya koymak istediğinde her seferinde 3 para destesi artmaktadır. Para destesi sayısı 200 ile 300 arasında olduğuna göre kaç para destesi vardır?

A) 223
B) 233
C) 243
D) 273
E) 283


8. (AB9) ve (BA2) üç basamaklı birer doğal sayıdır. AB9=BA2+277 olduğuna göre A+B toplamı en az kaçtır?

A) 5
B) 7
C) 9
D) 13
E) 15


9. 52a0 sayısı dört ile bölünebiliyorsa a' nın alabileceği kaç farlı değer vardır?

A) 5
B) 4
C) 6
D) 3
E) 7


10. Bir kap içindeki su ile tartıldığında 30 kg geliyor. Kabın içindeki suyun yarısı alınırsa tartıldığında 20 kg geliyor. Kap kaç kg dır?

A) 20
B) 15
C) 13
D) 12
E) 10


11. 5, 7, 10, 14, 19, 25, ? Yukarıdaki dizi bir kural dahilinde sıralandığına göre soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 28
B) 29
C) 30
D) 31
E) 32


12. Yıllık % 70 faiz oranıyla bankaya 1 yıllığına yatırılan bir miktar para, yıl sonunda 5.100 TL olmuştur. Aynı para yıllık % 80 faiz oranı ile yatırılsaydı, bir yıl sonunda elde edilen faiz geliri ne kadar olurdu?

A) 2400
B) 3000
C) 3700
D) 4000
E) 5400


13. Gerek ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan farklı ihtiyaçlara cevap verebilmek, gerekse riski tabana yayabilmek için ürün ve hizmet yelpazesini geliştirmek amacıyla, normal kredi prosedürü içerisinde kredi tahsis yetkilerine göre karar organlarınca tüzel kişi işletmeler ile gerçek kişi işletmelere Taksitli Ticari Kredi açılabilecektir.

Yukarıdaki paragrafa göre taksitli ticari krediler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ortaya çıkan farklı ihtiyaçlara cevap verebilmek için verilir
B) Riski tabana yayabilmek için ürün ve hizmet yelpazesini genişletmek için verilir
C) Normal kredi prosedürü içerisinde, kredi tahsis yetkilerine göre verilir
D) Tüzel ve gerçek kişi işletmelere verilir
E) Taksitli kredi üçer aylık taksitler halinde ödenir


14. Modern dünyanın, boş zamanlarına kadar köleleştirdiği insanoğlunun zapt edilmeyen son kalesidir çocukluk. Hiyerarşi gözetmeksizin herkesin aklına geleni söyleyebildiği, özgürce oyunlar oynayabildiği, yaşamın getirdiği kaygılardan uzak durabildiği yegane yaşam dilimi...

Parçada 'İnsanoğlunun zapt edilmeyen son kalesidir çocukluk.' cümlesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


A) Çocukluğun her zaman özlem duyulan bir dönem olduğu
B) Çocukluğun çok güzel yaşanması gerektiği
C) Çocukluğun özgürlük olduğu bunun hiçbir şekilde yok edilemediği
D) Huzurlu bir hayatın tohumlarının bu dönemde atıldığı
E) Oyunların, çocuğun gelişiminde önemli payının bulunduğu


15. Tarımsal işletmeler genellikle aynı hanede dede-oğul-torun'dan oluşan bir çalışma grubu şeklinde bulunmakta olup, aile bireyleri hukuken ayrı birer işletme kurabilme yeteneğinde olmasına rağmen, gelirleri ve gelirlerini harcama şekli itibari ile tek bir işletmedir. Bu tip işletmelerin aile bireylerine ayrı ayrı kredi açılması uygun değildir, bu nedenle işletmenin tamamı için aile bireylerinden birine kredi kullandırılması mümkündür.

Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Aynı evde yaşayan bireylerin farklı işletmeleri olsa da giderleri ortak olduğundan hepsine ayrı ayrı kredi verilemez.
B) Aynı evde yaşayan bireylerin hukuken ayrı işletme kurabilme hakkı yoktur. Kursa bile kanun karşısında tek bir işletme olarak sayılır.
C) Genellikle köylerimizde bir evde üç kuşak bir arada yaşar ve giderleri ortaktır. Bu sebeple kredi evin reisi olan kişiye verilmelidir.
D) Köylerimizde genellikle hane dede-oğul-torundan oluşan bir işletme gibi olduğundan kredi büyük anneye verilemez.
E) Aynı evde yaşayan ve aynı tarımsal işletmeyi paylaşan aile fertlerine ayrı ayrı kredi açmak uygun değildir.


16. Geçmişi inkar edebilirsiniz, geçmişe karşı çıkabilirsiniz; ama geçmişi yok edemezsiniz. Çünkü...................

Bu cümle anlatımın akışına göre aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanamaz?


A) geçmişi yaşatmak, geleceği sınırlar içine sokar.
B) geçmişe bakarak nereye gideceğinizi belirleyebilirsiniz.
C) insanlığın geçmişi, hepimizin ortak geçmişidir.
D) insan, geçmişi anımsadığı ölçüde vardır.
E) geçmişi yok etmeye yönelik her eylem insanı yok eder.


17. Adını şimdi anımsayamadığım bir yazarın, bir romanın iyi bir roman olduğunu nasıl anlarsınız sorusuna verdiği 'İlk cümlesine bakarım.' yanıtını hiç unutamam. İlk cümle bir öykünün bir romanın evrenine girmenin kapısıdır bence de. Bu sözü duyduğumdan beri bir kitabı elime alınca ilk cümleyi okuyorum. Sonraki cümleleri okutacak büyüyü barındırmıyorsa, hele hele bozuksa o cümle, kitabı hemen elimden bırakırım.

Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?


A) Yazarın Okura Etkisi
B) İyi Bir Kitabın Nitelikleri
C) İlk Cümlenin Önemi
D) Dilin Eserdeki Rolü
E) Başarılı Bir Yazarın Özellikleri


18. Atatürk bir konuşmasında: 'Efendiler... Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz; fakat, sanatçı olamazsınız.' demiştir.

Yukarıdaki sözüyle Atatürk aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?


A) Sanatçılığın, her isteyenin yapabileceği bir meslek olmadığını
B) Her sanatçının kendine özgü bir nitelik taşıdığını
C) Sanatçılığın diğer mesleklerden üstün olduğunu
D) Devlet işleriyle uğraşanların, sanata zaman ayıramayacaklarını
E) Sanatçılığın yönetmekten çok üretmek olarak algılanması gerektiğini


19. Bankalarca kredi verilecek gerçek ve tüzel kişiler hakkında yapılacak istihbaratın tek bir kaynağa bağlı kalmadan mümkün olduğunca çeşitli ve değişik kaynaktan ve düzenli aralıklarla yapılması gerekmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi iyi bir kredi istihbaratı için gereklidir?


A) Kredi verilecek firmada çalışanlardan yapılan istihbarat yeterlidir.
B) İstihbarat sadece kredi verilmeden önce yapılmalıdır.
C) İstihbarat kaynakları farklı kişi ve kuruluşlardan oluşturulmalıdır.
D) Kredi verilecek kişilerin özel hayatları da araştırılmalıdır.
E) Kredi verilecek kişiler daha önce kredi kullanmışsa yeniden istihbarat yapılmasına gerek yoktur.


20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 'güzel' sözcüğü eylemi nitelemektedir?

A) Bugüne kadar gittiği en güzel oyun olduğunu söyledi.
B) Söylediği güzel sözlere kanmamakla iyi yaptın.
C) Şairin bu eseri güzel değerlendirilmiş.
D) Sürünün arkasından koşan güzel köpeği görünce durdum.
E) Sanatçı yarattığı güzel yapıtlarla anılmak ister.


21. Aşağıdaki cümlelerde bulunan eylemlerden hangisinin gerçekleşme zamanı bellidir?

A) Bize de iki ekmek al.
B) Hayatı doyasıya yaşayın.
C) Bu soruları çabucak çözmelisin.
D) Ödevlerini bilirsen iyi olur.
E) Pazardan yiyecek bir şeyler aldık.


22. Denemeci büyüklenmeyecektir; ama kendinin de bir değeri olduğuna inanarak en sıradan düşüncelerini, duygularını bile bildirmekten kaçınmayacaktır. Çünkü denemeci okurlarına açılabilen kişidir.
Bu parçada geçen 'okurlarına açılabilen kişi' sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sorunlara çözümler bulmaya çalışan
B) Her düzeydeki okura seslenebilen
C) Mektup yazar gibi senli benli bir dil kullanan
D) İçinden geldiği gibi yazan
E) Öznellikle nesnelliği dengeleyen bir yol izleyen


23. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 'boş' kelimesi 'Elimde mutlaka bir iş olmalı, boş oturmayı sevmem.' cümlesindeki ile aynı anlamda kullanılmıştır?

A) Satın aldıkları daire üç yıldan beri boş duruyormuş.
B) Arkadaşının böyle boş gezmesi ailesini üzüyor olmalı.
C) Onun çalıştığı şirkette galiba boş bir yer varmış.
D) Onun böylesine boş bir insan olduğunu doğrusu bilmiyordum.
E) Onun bu boş sözlerine artık kimse inanmıyor.


24. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir abartma söz konusu değildir?

A) Öyle bir konuşurdu ki, sesi ta bizim mahalleden duyulurdu.
B) Bir damla yaş göl oluyor gözümde, göremiyorum.
C) Konuyu bir kez anlattı mı, tüm sınav sorularını yapar öğrencileri.
D) Yüreği buz gibiydi, bakışları bulutlu.
E) Gök üstümüze düştü, nefes alamadık ağırlığından.


25. Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Her gün 100 yolcu taşıyan bir uçak şirketi zarar etmiyor demektir.
B) Vatandaşlık görevini iyi bilmeyenler, suç işlemektedir.
C) Sen onun çevresinden, o da senin ekonomik gücünden faydalanıyor.
D) Babama bakılırsa ben tembelin biriyim.
E) Soğuk su içtiği için hastalanmış.


Sınavı Bitir
Sınavı Bitir

Online Banka Sınavları 20 Soru Online Test - Genel Kültür, Vatandaşlık

Online Sınav - Banka Sınavlarına Hazırlık Testleri

Merhabalar Herkese Bu test 20 sorudan oluşmaktadır. Sorular Güncel Ekonomi, Vatandaşlık, Anayasa ve Genel Kültür Bilgisi Ölçme Amaçlıdır. Döküman halinde bulunan sorulardan karmaşık bir test oluşturduk. Emek verdik umarım sizde emek vererek bu testi çözersiniz ve gerçek sınavda da başarılı olursunuz. Sorular Genel Olarak Halk Bankası Testinden Alınmıştır. Cevap Anahtarı Aşağıda Bulunmaktadır. İsterseniz cevapları teyit ederek devam edin isterseniz çözün ve cevabı en son görün.
Kolay Gelsin

Banka Giriş Sınavları


1. “UNESCO, 2012 yılını Uluslararası …… Yılı olarak ilan etmiştir.” İfadesinin doğru olması için boşluğun yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Mevlana
B) Itrî
C) Piri Reis
D) Evliya Çelebi
E) Hacı Bektaşi Veli


2. Aşağıda belirtilenlerden hangisi Türkiye’de iç göçlerle ilgili olarak ifade edilemez?

A) Göçe katılanlarda yaşlı nüfus oranı fazladır.
B) Göçler genellikle kırlardan şehirlere doğrudur.
C) Erkek nüfus oranı göçlerde daha fazladır.
D) Son yıllarda mevsimlik göçler artmıştır.
E) Kıyı kesimleri önemli ölçüde göç alır.


3. Aşağıdaki sorumluluk türlerinden hangisi günümüz modern hukuk sistemlerinde uygulanmamaktadır?

A) Mal ile sorumluluk
B) Sınırlı sorumluluk
C) Sınırsız sorumluluk
D) Şahsi sorumluluk
E) Şahıs ile sorumluluk


4. Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanını görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yüce divan sıfatıyla yargılama yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Yargıtay
B) Danıştay
C) Anayasa mahkemesi
D) Uyuşmazlık mahkemesi
E) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi


5. Aşağıdakilerden hangisi hacir altına alınma (kısıtlılık) nedenlerinden biri değildir?

A) Yaş küçüklüğü
B) Akıl zayıflığı
C) Savurganlık
D) Kötü yaşama tarzı
E) Kötü yönetim


6. Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk tüzel kişilerinden biri değildir?

A) Dernek
B) Vakıf
C) Kooperatif
D) Anonim şirket
E) İl özel idaresi


7. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışındadır?

A) Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kuruluşlar
B) Silahlı kuvvetler
C) İşçi ve işveren meslek kuruluşları
D) Kamuya yararlı dernekler
E) Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşları


8. Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımını kesen hallerden biri değildir?

A) Alacaklının dava açması
B) Alacaklının hakeme başvurması
C) Alacaklının, Türk mahkemelerinde dava açma imkânının bulunmaması
D) Alacaklının iflas masasına baş-vurması
E) Alacaklının icra takibinde bulunması


9. Urfa, Antep, Maraş ve Adana illeri aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılan mücadeleden sonra kurtarıl-mıştır?

A) Ermenistan
B) Rusya
C) İtalya
D) Fransa
E) İngiltere


10.
I. Temsil Heyeti Başkanlığı
II. Başkomutanlık
III. Erzurum milletvekilliği
IV. 9. Ordu Müfettişliği
V. Cumhurbaşkanlığı
Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı döneminde ve sonrasında yapmış olduğu görevler, aşağıdakilerin hangisinde kronolojik olarak doğru sıralanmıştır?

A) I-III-V-IV-II
B) II-I-III-V-IV
C) III-II-IV-I-V
D) IV-I-III-II-V
E) V-IV-I-III-II


11. Mondros Ateşkes Antlaşması aşağıdakilerden hangisine yönelik bir hüküm içermez?

A) Kapitülasyonların kaldırılması
B) Anadolu topraklarının işgal edilmesi
C) Osmanlı Devleti'nin savunmasız bırakılması
D) Osmanlı Devleti'nin egemenlik alanının daralması
E) İstanbul'un güvenliğinin tehlikeye girmesi


12. Cumhuriyet döneminde;
- Medeni Kanunun çıkarılması
- Bazı lakap ve unvanların kaldırılması
- Kadınların seçme, seçilme hakkına kavuşması
gibi gelişmeler, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanması ile ilgilidir?

A) Laiklik
B) Halkçılık
C) Devletçilik
D) İnkılapçılık
E) Cumhuriyetçilik


13. Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrencilere ücretsiz dağıtacağı elektronik kitap uygulaması aşağıdaki harcamalardan hangisinin içinde yer alır?

A) Cari harcama
B) Yatırım harcaması
C) Transfer harcaması
D) Kalkınma carisi harcama
E) Sermaye carisi harcama


14. Aşağıdakilerden hangisi, yetkisiz temsilcinin düzenlediği senetten dolayı bizzat sorumlu olabilmesi için gerekli şartlardan biri değildir?

A) Temsil olunanın onay vermiş olması
B) Senet düzenleme yetkisinin bulunmaması veya yetkinin sınırlarının aşılması
C) Yetkisiz temsilcinin fiil ehliyetine sahip olması
D) Yetkisiz temsilcinin senedi imzalamış olması
E) Senet alacaklısının iyiniyetli olması


15. 1982 Anayasası’na göre Cumhur-başkanının, aşağıdakilerden hangisini bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderme yetkisi yoktur?

A) Af kanunları
B) Bütçe kanunları
C) Vergi kanunları
D) Temel kanunlar
E) Anayasa değişikliğine ilişkin kanunlar


16. Aşağıdakilerden hangisi kamu harca-malarının fonksiyonel sınıflandır-masının amaçları arasında yer almaz?

A) Kamu hizmetlerinin maliyetinin belirlenmesi
B) Devletin görev olarak ne kadar harcama yaptığının belirlenmesi
C) Harcamaları yapan kuruluşun önemli olmaması
D) Harcamalarının ekonomik etkile-rinin belirlenmesi
E) Harcamalarda verimlilik ve etkin-liğin sağlanması


17. Aşağıdakilerden hangisi parafiskal kurumların özellikleri arasında değildir?

A) Hizmetlerinden herkes yararlanabilir
B) Hizmetlerini kendi bütçeleri ile karşılarlar
C) Gelirleri kendi bütçesi içinde yer alır
D) Gelirleri vergi benzeri gelir olarak adlandırılır
E) Genel yönetim bütçesi içinde yer alırlar


18. Siyasi partilere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.
B) Siyasî partiler önceden izin almadan kurulurlar.
C) Yükseköğretim öğrencileri siyasî partilere üye olamazlar.
D) Siyasî partiler, ticarî faaliyetlere girişemezler.
E) Siyasî partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir.


19. Emisyon, Merkez Bankası bilanço-sunun hangi kısmında yer alır?

A) Aktiflerin iç varlıklar kısmında
B) Aktiflerin diğer kalemlerinde
C) Pasiflerin açık piyasa işlemlerinde
D) Pasiflerin iç yükümlülüğünde
E) Pasiflerin Merkez Bankası parasının rezerv para kısmında


20. Genel ekonomi içinde kamu kesiminin nisbi büyüklüğünü belirleyen oran aşağıdakilerden hangisidir?

A) Borç / GSYH
B) Milli gelir / GSYH
C) Kamu harcamaları / GSYH
D) Vergiler / Kamu harcamaları
E) Genel Yönetim Bütçesi / Kamu harcamaları


Sınavı Bitir
Sınavı Bitir

Online Banka Sınavları 20 Soru Online Test - Güncel Ekonomi, Iktisat, Muhasebe

Online Sınav - Banka Sınavlarına Hazırlık Testleri

Merhabalar Herkese Bu test 20 sorudan oluşmaktadır. Sorular Güncel Ekonomi, İktisat, Muhasebe Bilgi Ölçme Amaçlıdır. Döküman halinde bulunan sorulardan karmaşık bir test oluşturduk. Emek verdik umarım sizde emek vererek bu testi çözersiniz ve gerçek sınavda da başarılı olursunuz. Sorular internette araştırma sonucunda bulunmuştur. Cevap Anahtarı Aşağıda Bulunmaktadır. İsterseniz cevapları teyit ederek devam edin isterseniz çözün ve cevabı en son görün.
Kolay Gelsin

Banka Giriş Sınavları


1. 2009 yılında cari açığımızın düşük gelmesinin sebebi nedir?

A) İstihdamın düşmesi
B) Yabancı yatırımların azalması
C) Bankaların karları
D) İhracatın azalması
E) İthalatın azalması


2. Türkiye ekonomisinin kriz yılında en çok etkilenen harcama bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kamu yatırımı
B) Özel yatırım
C) Özel tüketim
D) Kamu tüketimi
E) Tarımsal harcamalar


3. Aşağıdakilerden hangisi bankacılık sistemimizde yer alan banka türü değildir?

A) Kamu bankaları
B) Özel bankalar
C) Katılım bankaları
D) Kalkınma ve yatırım bankaları
E) Risk bankaları


4. Sabit döviz kuru sisteminde, Merkez Bankası'nın ülke para biriminin değerini düşürmesine ne ad verilir?

A) Revalüasyon
B) Deflasyon
C) Enflasyon
D) Resesyon
E) Devalüasyon


5. Elektronik Fon Transferi (EFT) sistemini organize eden kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) BDDK
B) Hazine Müsteşarlığı
C) İMKB
D) Merkez Bankası
E) T.C. Ziraat Bankası A.Ş.


6. Aşağıdaki ülkeler arasında, 2009 yılı itibarıyla, dünyada en yüksek büyüme oranına ulaşan ülke hangisidir?

A) ABD
B) Çin
C) Türkiye
D) İngiltere
E) Yunanistan


7. Gizli işsizlik nasıl tanımlanır?

A) Büyüme oranına bağlı işsizlik
B) İş ve yer değiştirme sırasında ortaya çıkan işsizlik
C) Sermaye yetersizliğinden kaynaklanan işsizlik
D) Kayıt dışı çalışanlar
E) Düşük verimli istihdam


8. Menkul Kıymetleştirme olarak da adlandırılan bankaların alacak haklarını devir etme yolu ile sağladığı dış kaynaklı borçlanma ürününe ne ad verilir?

A) Sendikasyon
B) Seküritizasyon
C) Sermaye Benzeri Kredi
D) Eurobond ihracı
E) Hiçbiri


9. Türkiye'de gerçek kişilerin bankalardaki tasarruf mevduatının ne kadarlık kısmı Devlet garantisindedir?

A) 50 Bin TL'ye kadar
B) 75 Bin TL'ye kadar
C) 100 Bin TL'ye kadar
D) 150 Bin TL'ye kadar
E) 200 Bin TL'ye kadar


10. 2009 yılsonu itibarı ile Türkiye'deki işsizlik oranı kaçtır (%) ?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 14
E) 21


11. Bir ekonomide yıllık enflasyon oranı %13, yılık reel faiz oranı %4 ise yıllık nominal faiz oranı yüzde kaçtır?

A) 9
B) 11
C) 13
D) 15
E) 17


12. Hane halkının tasarruflarını arttırdığı durumda aşağıdakilerin hangisinde bir değişim gözlenir ?

A) İthalat fonksiyonunda
B) İhracat fonksiyonunda
C) Toplam arz fonksiyonunda
D) Tüketim fonksiyonunda
E) İş gücü talep fonksiyonunda


13. Piyasa arz ve talep eğrilerinin fonksiyonları sırasıyla P = 20 + 0.75Q ve P = 50 - 0.25Q ise denge fiyatı (P) ve denge miktarı (Q) kaçtır?

A) P= 70 ve Q=1
B) P= 42,5 ve Q=30
C) P= 15 ve Q=60
D) P= 57,5 ve Q=30
E) P= 60 ve Q=53


14. A malı düşük maldır. A malı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Gelir artınca A malına olan talep artar.
B) Gelir artınca A malına olan talep azalır.
C) A malının fiyatı artınca talep değişmez.
D) Gelir artınca A malına olan talep değişmez.
E) Girdi fiyatı artınca A malına olan talep azalır.


15. Elinde fon fazlası olanlarla fona gereksinimi olanları bir araya getiren piyasaya ne ad verilir?

A) Mal piyasası
B) Reel piyasa
C) Finansal piyasalar
D) Beyaz eşya piyasası
E) Kıymetli maden piyasası


16. Gelir vergisi otomatik istikrar sağlayıcı politika aracı olarak hangi mekanizma ile etkili olur?

A) İstisna ve muafiyetler
B) Asgari geçim indirimi
C) Ayırma ilkesinin uygulanması
D) Artan oranlı tarife yapısı
E) Düz oranlı tarife yapısı


17. Ödemeler bilançosunda dış ticaret dengesi ne anlama gelmektedir?

A) Cari işlemler dengesi
B) Görünmeyen işlemler dengesi
C) Ödemeler bilançosu dengesi
D) Hizmet ticareti dengesi
E) İhracat ve ithalat dengesi


18. Aşağıdaki hesaplardan hangisi borç bakiyesi vermez?

A) Alıcılar hesabı
B) Sermaye hesabı
C) İştirakler hesabı
D) Kasa hesabı
E) Bankalar hesabı


19. Aşağıdakilerden hangisi hem bilançoda hem de gelir tablosunda yer alır?

A) Dönem Net Karı veya Zararı
B) Dönem Karı veya Zararı
C) Olağan Kar veya Zarar
D) Faaliyet Karı veya Zararı
E) Hiçbiri


20. Ticari malın maliyet bedeli üzerinden senet karşılığı satılması aşağıdaki etkilerden hangisine neden olur? ( KDV dikkate alınmayacaktır. )

A) Varlıklarda azalış olur.
B) Özkaynaklarda artış olur.
C) Varlıklarda artış olur.
D) Varlık ve kaynak toplamları değişmez.
E) Kaynaklarda azalış olur.


Sınavı Bitir
Sınavı Bitir

ETKİLİ MÜLAKAT TEKNİKLERİ E-KİTABI

ETKİLİ MÜLAKAT TEKNİKLERİ E-KİTABI

 
İşe alımda önemli noktalardan birisi de mülakattır. Peki mülakat hakkında neler biliyorsunuz ? Aşağıdaki makaleyi okursanız umarım bazı kilit noktaları öğrenebilir vekusurlu hareketlerden uzak durabilirsiniz...
 

 

HALK BANKASI 2012 UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV KİTAPÇIKLARI (MÜHENDİS)


HALK BANKASI 2012 UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV KİTAPÇIKLARI (MÜHENDİS)

HALK BANKASI 2012 UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI - MÜHENDİS (İNGİLİZCE)
 
 
 
CEVAP ANAHTARLARI